گردشگری - راهنمای گردشگری دره الموت

دره الموت دارای جاذبه های گردشگری وزیارتی بی شماری است ؛ محوطه ها وقلعه های تاریخی - منابع ومناظر طبیعی - زیارتگاه ها و امامزاده ها که انتظارمسافران وگردشگران رادرزمینه های گوناگون پاسخگو است . فاصله ورودی دره الموت از میدان مینودر قزوین تا میدان آزادی تهران از طریق بزرگراه تهران قزوین 140 کیلومتر است . ازمیدان مینودر تا دژ حسن صباح 108 کیلومتر است که بادرنظرگرفتن را ه هزارچم  ودره ها وپرتگاه ها وباریک بودن جاده دره الموت بین  2 ساعت تا3 ساعت این سفر طول می کشد. درطول مسیر ودردوسوی جاده مارپیچی مناظر بسیار زیباوچشم نوازی وجوددارند وایستگاه های پذیرائی واستراحتگاه دراین مسیر وجود دارد. ودرچهار فصل سفرهای طبیعت گردی وزیارتی وبازدید ازمناطق تاریخی دره امکان پذیراست حتی درزمستان بابارش مناسب برف  بازیهای فرحبخش زمستانی برای خانواده ها پیشنهاد میشود. ازدیگر چشم اندازهای این منطقه آسمان پاک وآبی باهوائی ملایم وسالم کوهستانی است که به سرزمین کوهستانی دره الموت آرامش بخشیده وهدیه ای است کخ خدابه این سرزمین داده وبه شکرانه آن میتوان این هوای خوش و فرحبخش وسرشار از اکسیژن رابه گردشگران خسته شهرهای آلوده پیشکش کرد وآنان رابه ارامش فراخواند ؛ آسمان صاف وپاک درشبها امکان دیدن مجموعه ستارگان درخشان رافراهم آورده ویکی از مکان های مناسب برای ستاره شناسان جهت رصد ستارگان است .
غذاخوری کاج -  - مجموعه باغ رستورانهای رزجرد - باغ رستوران اکبرشاهی-  غذاخوری قسطین لار -غذاخوری های معلم کلایه -  باغ رستوران گلستان درغرب دژحسن صباح - خانه رفاه معلم درغرب دژحسن صباح - مهمانسرای کوهساران درمیدان گازرخان - کاشانه های خانه روستائیان درروستای گازرخان برای اقامت شبانروزی در منطقه  : کاشانه سمعیی - کاشانه یاسر ابن علیپور- کاشانه احمد نایبی - کاشانه , هتل گرمارود درپای دژ نویزرشاه درگرمارود است . درروستاهای سرراه فروشگاه های مواد غذائی و نانوائی وجوددارد .
درپای دژ حسن صباح پارکینگ و درپشت پایگاه سرویس های بهداشتی زنانه ومردانه وجود دارد درمیانه راه پله های دژ سایبان برای استراحت وتوقف وجود دارد. ومسجد درمیدان گازرخان برای نماز بازدیدکنندگان آماده است .

سوقاتی های الموت :

 نانهای محلی - عسل - گردو - فندق- درتابستان گیلاس وآلبالو - زیره کوهی - پنیر کوزه ائی - جاجیم وگلیم

 مناطق قابل بازدید دره الموت :

- دژ لمبسر رازمیان با پلکان قابل دسترسی به بالای دژ .به فاصله 22 کیلومتری از رجائی دشت .
-  امامزاده علی اصغر و درخت خونبارزرآباد . به فاصله 7 کیلومتری درسمت چپ جاده الموت
- دریاچه اوان به فاصله 8 کیلومتری ازجاده اصلی الموت درسمت غرب جاده  .
- دژ شمس کلایه  و امامزاده 12 امام به فاصله 2کیلومتری در شمال غرب معلم کلایه .
- مسیر دره اندج رود وغارهای طبیعی با چشم انداز زیبا ومسحور کننده .
- دژ حسن صباح به فاصله 8 کیلومتری از دوراهی آتان - گازرخان وفاصله 30 کیلومتری از معلم کلایه
- امامزاده حسن سپهسالار در خشکه چال درشمال دژ حسن صباح . به فاصله 3 کيلومتري ازدژ حسن صباح
- بافت روستای پلکانی همانند ماسوله در آتان به فاصله 27 کیلومتری از معلم کلایه .
- دژ نویزر شاه درگرمارود که تنها کوهنوردان ماهر امکان دسترسی به آن رادارند .
- آبشارگلالک درمسیر جاده پیچه بن .
- کاروانسرای پیچه بن درانتهای الموت .باچشم انداز زیبای منطقه مازندران . به فاصله  50 کیلومتری از معلم کلايه (جاده خاکي )
- دژ شیرکوه درمنطقه دوآب تنها کوهنوردان ماهر امکان دسترسی به آن دارند . به فاصله 23 کیلومتری از معلم کلایه.
- مسیرهای کوهستانی برای کوه پیمائی درفصل مناسب بهار وتابستان دربلندیهای هودکان - شاتان - شاه البرز - سیالان - خشچال  - کوههای نرگس

ليست اقامتگاه ها و قهوه خانه هاي بين راهي واقع در رودبار الموت ( قزوين)
 

رديف

نام اقامتگاه

نام مالك

تلفن

آدرس

1

خانه معلم

ملكي

02823773446

قزوين الموت (روستاي گازرخان) بالا تر از روستا (خانه فرهنگيان)

2

ياسر ابن عليپور

//

02823773386

قزوين الموت (روستاي گازرخان) بالاتر از ميدان روستا

3

باغ گلستان

صفري

02823773212

قزوين الموت (روستاي گازرخان) بالاتر ازپايگاه  ميراث فرهنگي الموت

3

كوهساران

علي سميعي

02823773377

قزوين الموت (روستاي گازرخان) بالاتر از ميدان

4

شهرك

محمودي

09122825674

قزوين الموت (شهرك) جنب خيابان اصلي

5

آشتي همزلي

//

02823222206

قزوين رودبار شهرستان (رازميان)

6

محمد مرادي

//

02823222328

قزوين رودبار شهرستان (رازميان)

7

شير علي نوروزي

//

02823222237

قزوين رودبار شهرستان (رازميان)

8

عيب علي مرادي

//

02823222227

قزوين رودبار شهرستان (رازميان)

9

قهوه خانه فلار

//

 

قزوين الموت (بين راهي)

10

قهوه خانه قوسنين لار

//

02823323386

 قزوين الموت (40كيلومتري بعد از قزوين)

11

يوسف مراغي

//

02823793201

قزوين الموت (روستاي ديكين )

12

خشايار رضايي

//

02823793018

قزوين الموت (روستاي ديكين )

12

بهزاد حدادي

//

02823623216

قزوين الموت (معلم كلايه) روبروي شهرداري

13

بهزاد حدادي  چلوكبابي

//

02823623216

   //

14

هتل نويزر

//

02823794206

قزوين الموت (گرمارود )